top of page

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר בונדינג


ברוך הבא לאתר בונדינג (להלן, "האתר") המופעל על ידי חברת שחר 2001 (2006) בע"מ ח.פ. 513785022 (להלן, "שחר" או "החברה"). 

כללי

1.    תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והאמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים. 

2.    אנא קרא תקנון זה בקפידה. 

3.    השימוש באתר והרכישות המתבצעות בו כפופים לתנאי תקנון זה. 

4.    עצם השימוש שלך (להלן, "הלקוח" או "המשתמש") באתר ו/או ביצוע רכישה באמצעותו מהווה הסכמה בלתי מסויגת מצדך לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

5.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. מועד החלת השינוי יהיה מועד הפרסום של נוסח התקנון המעודכן באתר החברה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר מועד הפרסום האמור תהיה כפופה לתקנון בנוסחו המעודכן. לפיכך מומלץ לשוב ולעיין בתקנון זה מדי פעם ובכל מקרה לפני ביצוע כל עסקה באתר.  

הליך הרכישה באתר

6.    לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא את הפרטים הנדרשים בדף הרכישה, כגון שם מלא, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון  ומספר כרטיס אשראי במידה וזה הוא אמצעי התשלום הנבחר. הלקוח ימסור רק פרטים נכונים ומדויקים. 

7.    כל הנחת כמות או מבצעים יינתנו בהתאם לתנאים שיפורסמו באתר במועד הרכישה. בשום מקרה לא ניתן לאחד באופן רטרואקטיבי רכישות לצרכי הנחה או מבצעים או משלוח, גם אם נעשו על ידי אותו משתמש ובסמיכות מועדים.  

8.    התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה כאל, ויזה לאומי, ישראכרט או מאסטרקרד . תהליך הסליקה בכרטיס האשראי מאובטח בהתאם לתקן המחמיר PCI . פרטי כרטיס האשראי לא יישמרו במחשבי חברה.  

9.    מילוי כל הפרטים הנדרשים והשלמת הרכישה באתר ייחשבו כביצוע הזמנה מאת החברה (להלן, "הזמנה").

10.    רק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי הפעולה תאושר, הלקוח יקבל אישור הזמנה בדוא"ל, והמוצר ישלח ללקוח בכפוף להימצאותו במלאי. 

11.    במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו, החברה רשאית להודיע ללקוח על ביטול הרכישה ועל זיכוי הלקוח במלוא סכום הרכישה, זאת באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית בתוך 3 ימי עסקים ממועד השלמת ההזמנה.

12.    לאחר חיוב הלקוח ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי אחר שהחברה תמצא לנכון). 

13.    מניין הימים למשלוח ההזמנה יחל ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי. 

14.    רישומי החברה בלבד יהוו ראיה מכרעת לביצוע הזמנה ע"י הלקוח. 

15.    במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, העסקה תיחשב כמבוטלת והלקוח יקבל הודעה מתאימה. 

16.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל רכישה ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם. 

17.    מובהר כי התכנים באתר החברה אינם מהווה הצעה בלתי חוזרת למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות חיוב אמצעי התשלום של הלקוח ואספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

18.    על כל בעיה בתהליך הרכישה או במוצרים הנרכשים יש לפנות לשירות הלקוחות במייל: info@babybonding.com

משלוח ואספקה

19.    המוצרים אשר הוזמנו יסופקו ללקוח לאחר ביצוע התשלום במלואו כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח סיפק בעת ההזמנה, תוך 14 ימי עסקים, אלא אם כן צוין אחרת באתר . 

20.    סכום דמי המשלוח יופיע תחת בחירת אפשרות המשלוח, וישולם בנוסף לתשלום המבוצע עבור המוצר עצמו.

21.    במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחברה / מחסן השילוח והלקוח יקבל הודעה מתאימה מהחברה ו/או מחברת השילוח. במקרה כזה, באחריות הלקוח ליצור קשר עם החברה או עם חברת השילוח ולתאם מועד חדש לאספקה. במקרה כזה, יחויב הלקוח בדמי המשלוח המקוריים וכן בדמי משלוח נוספים עבור ההחזרה והמשלוח החוזר, על פי התעריפים שיפורסמו באתר או כפי שיימסר לו במעמד תיאום המשלוח החדש. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו אצל שכן ששמו ופרטי דירתו נקוב בהזמנה / תיבת דואר בבניין / ארון חשמל או תקשורת וכד', ובלבד שמקום מסירה חלופי כאמור ניתן לאיתור בשטח. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים אצל שכן או במקומות אחרים כאמור לעיל, תהא של הלקוח בלבד. 

22.    החברה לא תהיה אחראית על איחורים באספקה או לכישלון אספקה במקרים הבאים:

-    כוח עליון לרבות מלחמה, מתיחות בטחונית, פעילות צבאית או משטרתית, פעולות איבה, מצבי חירום, מגיפה, ונזקי טבע.
-    שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
-    כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
-    באזורים מרוחקים או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תדירות החלוקה נמוכה יותר ולכן יתכנו עיכובים במועד המסירה. באזורים אלה החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך למגוריו וזאת בכפוף לתיאום מראש עם הלקוח.

23.    זמני האספקה הנקובים באתר מבוססים על ימי עסקים בלבד (ימים א' עד ה' בלבד). ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג לא יבואו במניין ימי העסקים לאספקה.

24.    על הלקוח להודיע לחברה מיד בכל מקרה בו המוצר לא סופק לו בתקופה בתוך התקופה הנקובה באתר. ללקוח תעמוד אז הזכות לבחור בין המתנה לאספקת המוצר באיחור, לבין ביטול העסקה וזיכוי סכום הרכישה המלא לאחר שהחברה תוודא את נכונות הפרטים שנמסרו לה על ידי הלקוח, כאשר הרישומים באתר יהוו ראיה מכרעת לגבי מועד ביצוע העסקה, סכום העסקה, פרטי עסקה אחרים ובכלל. 

25.    החברה וכל מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש שבעל כרטיס האשראי באמצעותו שולמה ההזמנה יהיה נוכח במעמד אספקת המוצרים, ו/או את הצגת תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי או את חתימתו על גבי ייפוי כוח כתנאי למסירת המוצר.

ביטול עסקה

26.    הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות על פיו (להלן, "חוק הגנת הצרכן") והלקוח מצהיר בזה כי הוא מודע להוראותיו של חוק הגנת הצרכן. לשם הנוחות בלבד יוער כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן, טובין הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, ועוד. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 

27.    החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם), ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.

28.    לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק במקום עסקו (בהתאם לפרטים שתמסור לו החברה), על חשבון הלקוח ובהתאם תקנות הגנת הצרכן. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

29.    החברה תשלח לחברת האשראי של הלקוח הודעת זיכוי בתוך 7 ימי עסקים מיום החזרת המוצרים.

30.    ביטול הזמנה יעשה אך ורק באמצעות פנייה בכתב לחברה באמצעות אתר החברה (בערוץ "צור קשר" שבאתר החברה).

31.    בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח כבר, הביטול כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר לחברה באריזתו המקורית, על חשבונו של הלקוח ומבלי שנעשה בו שימוש, וכשהוא שלם, ללא פגיעה, ללא נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

32.    החברה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.

שירות לקוחות

33.    שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים בה ניתן להפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני (באמצעות ערוץ "צור קשר" באתר החברה). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בתוך 72 שעות.

אחריות מוצר

34.    החברה תחליף על חשבונה כל מוצר שיוכח להנחת דעתה של החברה שהוא פגום בחומרים ו/או בעבודה וזאת בתקופה של חודש ממועד אספקתו ללקוח. 

35.    הצגת תעודה מזהה וחשבונית רכישה מהווים תנאי הכרחי למימוש האחריות.

36.    אספקת מוצר חדש תהווה את הסעד היחיד לו יהיה זכאי הלקוח. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, ללא יוצא מן הכלל ולרבות אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים מתקלה או קלקול במוצרים. 

37.    אחריות זו איננה מכסה תקלות או קלקולים במוצרים הנובעים מ:

-    חשיפת המוצרים להשפעה סביבתית (חום קיצוני, רטיבות וכד') או לארועי כוח עליון כגון שריפה וכד';
-    שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש במוצר או שימוש שאיננו תואם את מטרתו המקורית של המוצר;
-    נזק מכני כלשהו (תאונה, שבר, מעיכה, חבלה וכד');
-    בלאי טבעי וסביר של רכיבים במוצר, לרבות דהייה של צבעים;
-    תחזוקה שלא בהתאם להוראות השימוש של המוצר;
-    שינויים שבוצעו במוצר שלא על ידי החברה.

נוהל מימוש אחריות:
38.    על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדוא"ל info@babybonding.com

39.    במידה והחברה תדרוש זאת מהלקוח, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, על הלקוח יהיה להביא את המוצר לחברה על חשבונו ועל אחריותו הבלעדיים, באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה או באמצעות מסירה אישית לכתובת שתסופק ללקוח על ידי שירות הלקוחות של החברה. 

40.    החברה תספק ללקוח מוצר חדש בכפוף לתנאים שלעיל. המוצר יישלח ללקוח באותם אמצעים בהם נשלח בהזמנה המקורית אלא אם תודיע החברה ללקוח אחרת. החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לגבות מן הלקוח דמי משלוח עבור משלוח מוצר תחת מוצר תקול במסגרת האחריות אשר היא נותנת, וכל זאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולהודעה, תיאום וגביית דמי משלוח כאמור לעיל וזאת תוך קיום תקשורת רציפה עם הלקוח.

41.    כל התחייבויות החברה בעניין אחריות מוצר יחולו, על פי תנאיהן, רק כלפי הרוכש המקורי. 

פרטיות; שימוש ב"עוגיות" ("Cookies")

42.    החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
43.    חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך כולל כתובת הדואר האלקטרוני שלך, טלפון וכיו"ב. השדות שאותם חובה למלא, יסומנו במפורש. מובהר כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן כי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש, אולם ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה, לא תהיה אפשרות להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן "ההרשמה"). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
44.    הליך ההרשמה יכול שיתבצע ישירות באתר או דרך גוגל ופייסבוק, מתוך האזור האישי שאליו מגיע המשתמש לאחר זיהוי של שם וסיסמא.

45.    הפרטים אשר יתבקש המשתמש למסור יישמרו במאגר המידע של החברה, כמפורט להלן.

46.    לחברה מאגר מידע רשום  כדין בו נשמרים פרטי המשתמשים אשר נמסרו ו/או נאספו אודות המשתמשים באתר, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו: גבייה, מתן שירות ללקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, ומחקר.

47.    המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק, וכי ידוע למשתמש שמסירת פרטים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית וצפוי לנקיטת הליכים משפטיים כנגדו. עוד מתחייב המשתמש כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש. מובהר, כי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה כתוצאה ממסירת מידע שגוי ו/או שאינו מדויק. והמשתמש יעשה כל שביכולתו על מנת לעדכן את החברה על כל מקרה של שינוי בפרטי המידע שלו. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו, ישמרו במאגר המידע של החברה, כאמור לעיל וייעשה בו שימוש בין היתר בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 46 לעיל, לצורך ניהול ותפעול האתר, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. כמו כן, ידוע למשתמש כי יתכן שמידע אודותיו ישמר מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

48.    החברה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נאסף אודות המשתמש ובפרטים שמסר למטרות שיווקיות וסטטיסטיות ולמסור מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי שאינו פרסונלי ובלתי מזוהה לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, לרבות הפיכת מידע אישי (ככל שישנו) לבלתי מזוהה באופן סביר למען המטרות המנויות לעיל, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. החברה מתחייבת כי עיבוד ו/או ניתוח הפרטים והמידע אודות המשתמשים ייעשו תוך שמירה והגנה על פרטיותם בהתאם להוראות הדין, תוך נקיטת אמצעי אבטחה מקובלים להגנה על המידע.

49.    החברה רשאית לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך, לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת, ולצורך קבלת היזון חוזר ('פידבק') על מוצרי החברה,  שירותיה והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים.

50.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות עימו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל את הסכמתו זו בכל עת ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה.

51.    האתר עושה שימוש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמש באתר ושיפור חוויית הגלישה. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות השימוש שלו באתר, כאשר מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט, (כתובת IP), מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמה לשימוש במידע לצורכי החברה, שיפור חוויית הגלישה, בדיקות פנימיות וכדומה.

52.    החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהות אחרים, כגון כתובת המשתמש, לצדדים שלישיים וזאת למעט במקרים כדלקמן:

54.1    על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
54.2    במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
54.3    בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע ו/או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
54.4    בשל צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת המורה לחברה למסור את המידע
54.5    בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו;
54.6    בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
54.7    במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו פרסונלי ובלתי מזוהה כאמור בסעיף 48 לעיל.

53.    אבטחת המידע המוזן לאתר נעשית בין היתר באמצעות תוכנת אבטחה  חתימת SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני .עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

54.    החברה מקבלת את שירותי הסליקה מספק שירותים חיצוני (PayMe). ככל שהלקוח מעוניין לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש בקבצי Cookies והגנת הפרטיות המתבצעים על ידי ספק השירותים החיצוני כאמור, יוכל המשתמש לקבל את המידע כאן.


שימוש בעוגיות ("Cookies")
55.    עוגייה היא קובץ ממוחשב שנשתל במחשב או במכשיר הקצה שלך ומאפשרת לאתר לעבוד כראוי תוך מתן חווית משתמש אופטימלית. לשם כך החברה משתמשת בטכנולוגיות מקובלות מאד בענף, כגון "עוגיות" (או טכנולוגיות דומות). עוגיות מאפשרות לנו 'לזכור' את המשתמש במשך זמן השימוש שלו בשירות (באמצעות 'קובץ cookie של הפעלה') או לביקורים חוזרים (באמצעות 'עוגיה מתמשכת'). בנוסף, החברה עשויה להשתמש בעוגיות על מנת להציג מודעות הרלוונטיות ללקוח. השימוש באתר משמעו שהלקוח מסכים לשימוש של החברה בעוגיות. מערכות הפעלה ודפדפנים מסוימים מאפשרים למשתמש להגביל, לחסום או למחוק עוגיות, אך שים לב שמחיקה או השבתה של קבצי עוגיות עשויים להשפיע לרעה על חווית המשתמש באתר.

קניין רוחני

56.    הקניין הרוחני באתר החברה, לרבות זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב, ממשקי המשתמש, UI/UX, שמות המתחם וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן, "תוכן האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

57.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השם"BONDING" , הלוגו של "BONDING" , וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות אחרים (המופיעים או שאינם מופיעים באתר) הינם רכוש החברה, ואין לאיש מלבדה זכות כלשהי לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שהיא שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו ללא קבלת אישור החברה לכך מראש ובכתב. 

58.    אין בתקנון זה או בשימוש הלקוח באתר משום קבלת רישיון ו/או זכות כלשהי בתוכן האתר.

59.    אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להציג או לפרסם חומר כלשהו המהווה תוכן האתר אלא באישור החברה מראש ובכתב. 

הגבלת אחריות בנזיקין

60.    החברה איננה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או להפסד ו/או להוצאה שייגרמו ללקוח, לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעילות הלקוח באתר לרבות ביצוע רכישה באתר החברה ו/או כתוצאה מחוסר יכולת לבצע רכישה, לרבות (אך לא רק) נזק שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או של צד שלישי כלשהו, לרבות במקרים של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, או פעולה הנובעת מכניסה או חדירה בלתי מורשית לאתר החברה.

61.    הלקוח יישא באחריות מלאה לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו בגין טעות שביצע הלקוח בהקלדת נתונים, לרבות טעות בהקלדת פרטי כתובתו, כרטיס האשראי, טעות בכתובת האספקה וכיו"ב. 

62.    החברה עושה מאמצים רבים על מנת להבטיח את זמינות השירות ואת אספקתו ברמה גבוהה, אולם החברה איננה מתחייבת לכך, ולא תהיה אחראית לכך, שהשירות יפעל באופן רציף, נטול תקלות או ללא הפרעה, או שהינו חסין מפני חדירה בלתי מורשית או שיינתן נקי משגיאות. החברה איננה אחראית לתקלות תקשורת מכל סוג. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית הקשורה באתר.

63.    החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא, גוף ורכוש, שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור במוצרים ו/או בשירותים שיירכשו מהחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

64.    בשום מקרה החברה או מי מחבריה הקשורים לא תהיה אחראית לנזקים כלשהם, לרבת נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, נלווים, תוצאתיים (לרבות אבדן רווחים) או עונשיים, הנובעים או הקשורים בשירות או בחוסר יכולת לספק את השירות, בין אם בהתבסס על אחריות מוצר, חוזים, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ואף אם החברה קיבלה הודעה בדבר הסיכויים שנזק כאמור יתרחש.
65.    מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

66.    אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

-    חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים;
-    בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו;
-    שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

כללי

67.    על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לדון בכל סכסוך או תביעה מסורות לבית המשפט המוסמך על פי דין במחוז תל אביב – יפו בלבד. 

68.    החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר. הלקוח מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של הלקוח ובאחריותו הבלעדית, ועל הלקוח לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

69.    כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד, צבעי המוצרים המוצגים באתר תלויים בגורמים שונים – כולל הגדרות התצוגה במכשיר המשתמש; למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה בגין ובקשר לכך.
 

bottom of page