בילוי ולימוד

הפעלה גופנית

קשר עין

היקשרות

התפתחות גופנית

מגע

התפתחות רגשית

התפתחות קוגניטיבית