top of page

שידרוג התנוחה הטבעית

הנחת התינוק על הברכיים הינה תנוחה מתבקשת ונפוצה, אך נוחה לפרקי זמן קצרים בלבד.
על מנת להשיג אינטראקציות משמעותיות ומפתחות יותר נדרש 'זמן חיבור' ארוך יותר

בתנוחה הטבעית הזווית והמרחק טובים, אך קשה להתמיד בה לאורך זמן. הרגליים מתעייפות והתינוק חש בחוסר הנוחות

שדרוג התנוחה הטבעית
bonnie-kittle--f7bKsvOgwU-unsplash.png

?איך זה קורה

עם מנשא בונדינג, הבילוי המשותף הופך לחוויה נוחה ונעימה לתינוק ולהורה ומאפשר לבלות יחד בנוחות לפרקי זמן ארוכים יותר
התוצאה > התינוק זוכה לקבל יותר מהאלמנטים המחברים והמפתחים: מגע, קשר עין ואינטראקציות פנים אל פנים

השגת נוחות ורוגע

מנשא בונדינג מספק תמיכה ונוחות.
כשאתם רגועים יותר, אתם פנויים מנטלית, פיסית ורגשית לבלות ביחד

 

התינוק מונח במצע מותאם ומכיל, מרגיש בטוח ולא מתפתל.
המגע, קשר העין, השמיעה והריח שלכם, מרגיעים אותו ונוסכים בו עוד ביטחון.
הוספת תמיכה לרגלי ההורה מונעת את התעייפותן ומאפשרת הרפיה ונינוחות. הידיים (ותשומת הלב) של ההורה והתינוק חופשיות ופנויות לאינטראקציות.

נוחות נינוחו

מגע פיזי

המגע מעודד התפתחות והיקשרות

המגע והחום ההורי הם תנאים חיוניים להתפתחות התקינה של תינוקות.
המגע מקדם היקשרות, תחושת ביטחון ופיתוח יכולות של הרגעה עצמית. הוא נמצא כמעודד תהליכי גדילה בתינוקות שנולדו במשקל נמוך, ותיעוד של מחסור במגע נמצא כקשור למגוון עיכובים התפתחותיים

 

בבונדינג התינוק מרגיש טבעי במנח בין ירכי ההורה- מכיל ומרגיע.
ידי ההורה משמשחת למגע אוהב ולהפעלות שונות

מגעפיזי

תנוחה מרכזת תשומת לב

בונדינג מכוון את התינוק כך שמרכז שדה הראיה שלו מופנה אל פני המבוגר שמחזיק אותו
 

כאשר לתינוק נוח והוא רגוע, מבטו מכוון ומרוכז בהורה ונוצר יותר קשר עין. 'בועה של אינטימיות' בה התינוק וההורה מרוכזים ומחוברים אחד לשני

תנוחהמרכזת תשומת לב

קשר עין

המרחק מההורה מתאים לפוקוס של עיני התינוק בגיל המוקדם

קשר עין ארוך ורציף מהווה את הבסיס הנחוץ ליצירת היקשרות עמוקה יותר ולעידוד למידה.
מחקרים מעידים כי התינוק מחפש את קשר העין עם ההורה, ומחייך ומתקשר יותר בתגובה אליו.
קשר העין מעודד את פיתוח היכולת של התינוק לווסת רגשות ולהרגיע את עצמו, מעודד למידה על ידי הפעלת אזורים במוח שאחראיים על זיהוי פנים וחיקוי הבעות,
כישורי תקשורת ולמידה מהסביבה.

קשר עין
bottom of page